Vadedilmiş Topraklar Neresidir?


Hz. Allah Musa a.s vasıtasıyla kavmine Tevrat'ta geçen emirlerİ yerine getirip nehilerden kaçınmalarıve birtakım imtihanları başarıyla geçmeleri halinde vadedilmiş topraklarda hükümranlık elde edebileceklerini bildirdi..

Ne var ki İsrailoğulları gevşeklik gösterdiler.hal böyle olunca Sina çölünde 40 yıl beklemek durumunda kaldılar.Hz. Allah kalplerindeki marazdaN tam manasıyla tedavi olana kadar onlara arzı mev'udu nasip etmedi.Hz. Yuşa zamanında ordu savaşmak için hazır gözüküyordu.Hz. Yuşa kavminden tespitte bulunması için gözlemciler gönderdi.Bunlardan birçoğu verimli toprakları gördükleri halde , o topraklarda yaşayan halkın azametinden korkarak savaşmamak adına toprakların verimsiz oldugunu iddia ettiler.Yuşa a.s güvendiği iki kişiyi tekrar gönderdi ve delillerle gelmelerini istedi.Bunun üzerine o iki sadık kişi o topraklarda yetişen üzüm salkımıyla geldiler.Salkım o kadar büyüktü ki iki kişi taşımakta zorlandılar ve bir sopaya üzüm salkımını takıp omuzları arasında ancak taşıyabildiler.Hatta Bugün İsrail'in Turizm Bakanlığının logosu üzüm taşıyan iki adamı simgelemektedir.

Bereketli topraklar tespit edildikten sonra savaş hazırlıkları başlar ve Filistin Topraklarına yerleşmeler başlar.

Arz edilmiş topraklar Kuranı Kerimde şöyle geçer “Ey kavmim! Allah'ın size yazdığı “mukaddes toprağa” (El’Ard-el’ Mukaddes) girin ve arkanıza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursunuz.”

yine Kur'anı Kerimde kastedilen toprklardan bereketli topraklar diye bahsedilmiştir. “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, (barekna havlehu) çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir..”[78] “Biz, onu ve Lût'u kurtararak, içinde cümle âleme bereketler (barekna fiha) verdiğimiz ülkeye(yani, Arz-ı Mukaddes’e)[79]ulaştırdık.”[80] “Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi (yahudileri) de, içini bereketle (barekna fiha) doldurduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık.”

bazı müfessirler bereket ile kastın o topraklarda nice peygamberler Hz. Allah'ın emir ve nehilerini bildirmek için canla başla çalışmışlardır.O topraklarda büyüyen ve vazifesini o topraklarda ifa eden rasüllere işaret oldugubu beyan etmişlerdir.

Şu hususun altını çizmek gerekmektedir ki arzı mev'üd yahudilere iddia ettikleri gibi ebediyyen tahsis edilmemiştir.Zaten ne geçmişte Tevrat'tta geçen emirlere uymuşlar ne hali hazırda Kur'anı Kerimi tasdik etmemişlerdir.

Kur'anı Kerimde vadedilmiş toprakların detayları ve sınırları geçmemektedir.Rivayetlerde Ürdün Filistin bölgesinde kesin olarak sınırı bilinmeyen topraklardır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <u> <cite> <i> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan yazıyı doğru şekilde kutucuğa yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?: