Kanuni, oğlu Mustafa’yı neden öldürttü?


Tarihçinin görevi teşhis ve tespittir. Yargılamayı Allah yapar. Herhangi bir kişi hakkındaki en yanılmaz hükmü sadece Allah verir...

Bu bakımdan padişahların, sadrazamların, vezirlerin ve hepimizin hesap vermemiz kaçınılmazdır. Günah işleyen padişah bile olsa bunun sonuçlarına katlanacaktır.

Bir nokta daha: Tarihçi, tarihin (ve tarihi şahsiyetlerin) ne avukatı, ne yargıcı, ne de cellâdıdır.

Bu girizgâhtan sonra, diyeceğim şu ki, Şehzade Mustafa’nın katlinde gerçi Hürrem Sultan’la Sadrazam Damat Rüstem Paşa’nın parmağı var, ama Şehzade’nin bazı yanlış davranışlarının da bunda büyük payı olduğu kesin.

Şehzade öyle şeyler yapmış ki, babası (Kanuni), tahtı üvey kardeşlerinden (Bayezid, Cihangir ve Selim) kapmak için, Şehzade Mustafa’nın bir isyan hazırlığında olduğuna, hatta bunun için İran Şahı Tahmasb’la gizli ittifak kurduğuna inanmış.

Sonuçta bu inancını pekiştiren delilleri dönemin Şeyhülislamı Ebussuud Efendi’ye aktardı ve ondan “idam” fetvası istedi. Şehzade Mustafa, bu fetva ile idam edildi. Şehzade Mustafa’nın idamı yüksek mahkeme kararıyla gerçekleştiği için, bundan ne Kanuni’yi ne de Hürrem Sultan’ı sorumlu tutmamak gerekiyor.

Hürrem Sultan elbette kumasının (Şehzade Mustafa’nın annesi Mahidevran Sultan) oğlu yerine kendi oğlu Selim’in padişah olmasını istiyordu. Çünkü Selim ancak padişah olursa hayatta kalabilecekti. Hangi anne evlâdını hayatta tutmak için mücadele etmez?

Şimdi söyler misiniz lütfen: Oğlunu hayatta tutmaya çalıştığı için hangi anne suçlanabilir? Ama Hürrem Sultan insafsızca suçlanmış, Kanuni’yi etkilediği için “Cadı Kadın” ilân edilmiştir.

Oysa her kadın kocasını etkilemeye çalışır. Kuşkusuz o da etkilemeye çalışmıştır. Zaman zaman etkilemiştir de... Ancak bunun bir sınırı vardır: O da “devlet menfaati”dir. Devletin birliği-dirliği uğruna kardeşlerini ve hatta oğullarını feda eden (Fatih Kanunnamesi) Osmanlı padişahları, kadın sözüyle devleti tehlikeye atabilirler mi?

Osmanlı’da devlet “din” gibi algılandığından (devletin zayıflaması dinin zayıflaması olarak değerlendirilirdi), dine “kadın uğruna” zarar verebilirler mi?

Yavuz Padişah’ın sözlerini hatırlayalım:
“Ben bu saltanatı, ümmete hizmet içün pederumun elinden aldum ve ıslâh-ı âlem (insanların ıslahı ile mutluluğu) uğruna birader ve biraderzadelerimi (kardeşlerimi ve çocuklarını) feda eyledum...
“Ben uykularımı, rahat ve huzurumu terk ile din-i mübînin te’yidine uğraşıyorum. Eğer İslâm’ı ihyâ etmek (geliştirmek, hayata geçirmek, yaşamak ve yaşatmak) maksudunuz (isteğiniz, niyetiniz) değilse, benum de nefs-ül emirde (işin gerçeği) saltanata kat’a hevesum yoktur.”

Kardeşlerini, bazen oğullarını katlettirdikleri için onları suçlamak yerine anlamaya çalışmak lâzımdır.

Eğer “Veliaht” gözüyle bakılan Şehzade Mustafa Bey, bundan fazlasıyla etkilenip, “Babam kocadı, dedem Selim Han’ın yaptığı gibi yapıp yerine geçme vakti geldi” türünden, Safevi Şahı Tahmasb’a mektuplar yazmasaydı ve bunlar bir şekilde Kanuni’nin eline geçmeseydi, Hürrem Sultan’ın oğlunu tahta geçirme çabası sonuçsuz kalabilirdi.

Şehzade Mustafa bunları yapmakla da kalmadı, valilik yaptığı Amasya’da kendi adına “tuğra” da çektirdi...

Osmanlı’da yalnızca padişahların tuğrası olur. Tuğra, sadece bir “imza” değil, aynı zamanda gücün, yani saltanatın da sembolüdür.
Bu yüzden hiçbir şehzade ya da sadrazam, kendine tuğra çektiremez...

Bunu göze almak, padişaha rakip olmak anlamına gelir ve ölümü göze almakla eşdeğer sayılır.

Şehzade Mustafa, kim bilir hangi dürtü ile (belki de çevresinin teşviki olmuştur) böyle bir işe girişmiş, Padişah babasına rakip olarak ortaya çıkmıştır.

Bu durumda Kanuni açısından iki yol kalmaktadır: Ya iki başlı, iki parçaya bölünmüş, dolayısıyla zayıf düşmüş bir devlete razı olacak (ki o takdirde de kardeşler birbirlerine saldıracağı için yine iç savaş kaçınılmazdır), ya da saltanat iddia edeni (oğlu bile olsa) “izale” edecektir (öldürecektir).

Bölünme-parçalanma ihtimalini hiçbir padişah göze alamayacağından dolayı, geriye kala kala ikinci şık kalıyor...

Kanuni de çaresizlik içinde ikinci şıkkı seçti ve ağlaya ağlaya oğlunun idam hükmünü imzaladı.

Gelecek yazımızda olayın detayına inelim...

Yavuz Bahadıroğlu - Yeni Akit

kanuninin suçu

kanuni tahtı söz konusu olunca babasını bile tanımayan bir hükümdardır.
babası yavuz sultan selimle işbirliği yapıp dedesini tahtan indirmiştir eger babası genç yaşta vefat etmeseydi onunda sonu sultan bayazıd gibi olacaktı.aslında ipler hürrem sultaın eline ibrahim paşanın ölümüyle geçmiştir.
mustafanın tek ve en büyük destekcisi ölmüştür.ibrahim paşanın ölümüde en az mustafanınki kadar trajidiktir.kanuninin ibrahim paşaya 6 tugra vermesi ibrahim paşayı otamatikmen devletin ortagı yapmıştı ibrahim paşada bu ğüçü kullanmaya başlayınca kanuni bunu kendine tehtit olarak ğööörmütür ve ramaznda iftaradan sonra yatagında bogdurmuştur. eger mustafa isyan etmiş olsa bu işi şah tahmabsa gerek duymadan yapardı elinede çok fazla fırsat geçti ama yapmadı yeniçeri onun yanındaydı istedği zaman pahitahta cellad gönderip babasını ve kardeslerini öldürte billirdi. o otaga çağırıldıgında ölücegini bile bile otaga girdi çünkü 1 gece önce otagına ok atıldı ve babasının otagına girerken silaharı elinden alındı bir şehzadenin silahları alınmaz ve bu şehzade mustafanın suçsuz oldugunu gösterir. ama dedesi yavuz sultan selim gibi isyan edip babasını öldürseydi belki hala o zamanlardaki gibi fransa italya gibi ülkeler agzımıza bakabilirdi

kanuni tahtı söz konusu

kanuni tahtı söz konusu olunca babasını bile tanımayan bir hükümdardır.
babası yavuz sultan selimle işbirliği yapıp dedesini tahtan indirmiştir eger babası genç yaşta vefat etmeseydi onunda sonu sultan bayazıd gibi olacaktı.aslında ipler hürrem sultaın eline ibrahim paşanın ölümüyle geçmiştir.
mustafanın tek ve en büyük destekcisi ölmüştür.ibrahim paşanın ölümüde en az mustafanınki kadar trajidiktir.kanuninin ibrahim paşaya 6 tugra vermesi ibrahim paşayı otamatikmen devletin ortagı yapmıştı ibrahim paşada bu ğüçü kullanmaya başlayınca kanuni bunu kendine tehtit olarak ğööörmütür ve ramaznda iftaradan sonra yatagında bogdurmuştur. eger mustafa isyan etmiş olsa bu işi şah tahmabsa gerek duymadan yapardı elinede çok fazla fırsat geçti ama yapmadı yeniçeri onun yanındaydı istedği zaman pahitahta cellad gönderip babasını ve kardeslerini öldürte billirdi. o otaga çağırıldıgında ölücegini bile bile otaga girdi çünkü 1 gece önce otagına ok atıldı ve babasının otagına girerken silaharı elinden alındı bir şehzadenin silahları alınmaz ve bu şehzade mustafanın suçsuz oldugunu gösterir. ama dedesi yavuz sultan selim gibi isyan edip babasını öldürseydi belki hala o zamanlardaki gibi fransa italya gibi ülkeler agzımıza bakabilirdi

""Şehzade Mustafa’nın idamı

""Şehzade Mustafa’nın idamı yüksek mahkeme kararıyla gerçekleştiği için, bundan ne Kanuni’yi ne de Hürrem Sultan’ı sorumlu tutmamak gerekiyor.""
medem böyle ,o zaman neden mustafa hiç yargılanmadı.Ona söz hakkı tanınmadı ,sorulmadı. İslami bir mahkemede bu neden yapılmadan mustafa haince öldürüldü?

Herşeyi bırakın arkadaşlar

Herşeyi bırakın arkadaşlar allah aşkına Türk oğlu Türk olan bir bayanla evlenmek varken Yabancı kadınları cariye olarak hareme sokulması en büyük türk düşmanlığıdır Cariyeler Türk olması yasak başka ırkdan olması gerek Hukumdar cariyelerden Çocuk yapıyor Burada zaten suç burada başlıyor... Ve sunuda söylim Türkler barbardır demeleri Buradan geliyor Bir babanın oğlunu sonra torunlarını hatta 3 yaşındaki beyazıtın oğlunu Bogduran bir babaKanuni olamaz...

CVP:Herşeyi bırakın arkadaşlar

Her olayı kendi tarihi süreç ve dönemine göre değerlendirmek lazım. Osmanlının her hareketi yüzde yüz doğrudur denemez asla. Ancak eleştirmek içinde eleştiri yapmamak lazım.

Keşke kendi ırkları ile evlenselerdi. Keşke kardeş katline izin verilmese idi. Lakin o dönemde diğer ülkelerde olan cinayetleri katliamları isyanları da görmek ona göre değerlendirmek lazım. Belki de geçmişlerinden ders alıp geleceğe ona göre adım atmışlardır bilemezsiniz!

Ben kendi devirleri çerçevesinde alabilecekleri en sağlıklı kararları aldıklarını düşünüyorum. Bugünden bakıldığında yanlış gibi gözüksede o gün için öyle gerekiyordu.. Fetret dönemini iyi değerlendiriniz..

Diğer nokta ise yabancılar dediğiniz cariyer zaten osmanlı toprakları içinde idiler. Yani bugün bir kürtle türk evlenmesin mi?

Örneğin şu an: Başbakan erdoğan gürcü, emine erdoğan arap, anamuhalefet lideri kürt ve alevi. Bahçelinin türklüğü tartışmalı, sebateist kadrolar vs. vs.

Bakın 450 yıl önceye değil bugüne bile baktığınızda devlet kadrosunda kaçtane türk oğlu türk var!!! Bugün normalmiş gibi bakıp geçmişi idam edemezsiniz!! Halbuki o dönemde de padişah eşleri osmanlı vatandaşı idi!! Ve kücük yaşta saraya getirtilip özel olarak yetiştiriliyordu..

Aptal olmayın, gerçeklere bakınız!

padişahlar padişahı FATİH

padişahlar padişahı FATİH SULTAN MEHMETTİR sülüman neki ko g tüne

Mühteşem Ünvanı

Almanlar Tarafından verilmiştir Protestanlarla Katoligler Kendi Aralarında Çatışmaya Girdiğinde Kanuniye Protestanlar Mühteşem Süleyman Demişlerdir Arkadaşlar

Tarihçilerin Yüz Karası

"Yavuz Bahadıroğlu" şu hayata gözlerini yummadan önce bir kere de doğruyu söyle yaz. "Tarihçi, tarihin (ve tarihi şahsiyetlerin) ne avukatı, ne yargıcı, ne de cellâdıdır." demişsin bir de üstüne "Kanuni de çaresizlik içinde ikinci şıkkı seçti..." böyle yazmışsın. Senden tarihçi değil avukat olur! Tarihi bir kerede çarpıtmadan anlat! ama iyiki varsın. Sayende gerçek tarihçi nasıl olmalı onu görüp kıyaslama imkanı veriyorsun bize.Sen bırak güzel ülkemizi sen belkide dünya üzerindeki en iyi olumsuz örneksiz. Sen kendisine tarihçi diyebilecek en son kişisin.

tamamen saçmalık bu yazan!

eğer isteseydi şehzade Mustafa zehirli kaftan gönderildiğinde saraya tüm askerleri ile geldi ve yeniçerilerde ardındaydı istese ozaman canını alır yada tahtan indirirdi süleymanı. yada süleyman hasta ikende indire bilirdi hani isyancı ölümüne gider sizin gibi tarihçilerin emi!!! Osmanlının gördüğü en parlak şehzadede bahsediyorsunuz...

Beyler bayanlar benim en çok

Beyler bayanlar benim en çok merak ettiğim husus Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mustafayı katlettikten sonra gerçeklerin farkına varmış mıdır? Veya bundan üzüntü duymuş mudur?

kanuni nin yaptığı hata değil caniliktir...

al- i osmani nin geleceği yalanı adı altında kendi taht sevdası uğruna canına kıydırmıştır oğlunun...şehzade mustafayla kanunin rolleri dedğişseydi eminim ki mustafa gerekli olsa bile oğlunu öldürmek yerine kendi ölmeyi seçerdi...kaç tane tarih sayfası kitabı notu varsa bakın hepsine...çok büyük çoğunluğu mustafanın halk,asker tarafından ne kadar sevildiğini yazar...bırakın babasına baş kaldırmayı adaletiyle yiğitliğiyle karıncayı bile ezmemiştir..bir grup insanlar sürekli kanuniyi koruma içgüdüsünde...akıllarınca türklüğe sahip çıkmak maksadıyla...merak etmeyin bizde en az sizin kadar türk ve müslüman olmaya çalışan biriyiz...ama bu durum osmanlının kaderini belirlemiştir...bu değerlere türklüğe sahip çıkmak adına bi şeyler söylemeye çalışanlar kanuniyi müdafa edenler;niye bunca türk varken kanuni rus kanından birini kendine eş seçtiğini açıklasınlar...bu yabancı kan zaten ritmi bozan baş sebeb...pargalının öldürülmesi ile zaten mustafanın kaderide çıkıyor ortaya..hepsi geride kalmış ama insanların bağnazlıkları canilikleri tarihte bir kara leke olarak kalmıştır...infazın tek yolu idam değildir..hapis vardır,sürgün vardır......

Sizin tarihten haberiniz yok.

Sizin tarihten haberiniz yok. Hürrem döneminde ilk kez kadınlar Devlet işlerine karismaya başlamıştır. Ayrıca mustafaya zehirli kaftan göndererek öldürmek istemiştir

Hürrem

Etme bulma dünyasi, herkes ektigini biciyor bu dünyada olsun ötekinde olsun..yüce rabbim hürrem gibi fesat, hasta entrikalarla dolu birine ogullarindan hic birinin padisah olabilecegini veya oldugunu görmeyi nasip etmemis. Üstelik bir degil iki degil, dört erkek evladi varken. Selim de zaten Hürrem öldükten sonra tahta geciyor. Ayrica dünyanin en güclü kadinlarindan oldan bir kadin, kimse diyemezki...yok evladini düsündü yok evladini korumak istedi, böyle güclü kadinlarin entrikalarla dolu olmamasi esas mümkün degildir...

allahtann

allahtan bayezidi affetti,taht kavgasında kaybedince bayezidi kendi elleriyle öldürtmedi mi? bırakın ya.

isyan edeceğini düşündüğü

isyan edeceğini düşündüğü oğlu şehzade mustafaya sen karşıma mı çıkarsın bre köpek der kellesini çadır önğne astığı söylenir herkes görsün diye isyanı cümle alemce duyulan padişah babasını
yalancılıkla suçladığı söylenen şehzade beyazid a beyazidim canım oğlum der varın adaleti siz düşünün iran şahına koz olmuş osmanlıya zarar verilecek bir hale gelmş olay fazla seçenği yoktu

şehzade mustafa hakkında fetva mı?

şehzade mustafa hakkında direkt sunulan bir fetvası var mı?bir türlü bulamadımda.Bilgilendirirmisiniz?

katledildiği gün, babasıyla

katledildiği gün, babasıyla görüşeceğini sanarak çadırına gitmiştir malum. işte o gün bembeyaz giyindiği söylenir; kendisine yapılan iftiralardan haberdardır ve masumiyetine işaret etmek ister. cebinden de ölümünden sonra babasının onu öldüreceğini ve babasının çadırına gitmemesi gerektiğini belirten bir mektup çıkar.

kaynak: yılmaz öztuna/büyük türkiye tarihi.

gercekci olalım

beyazıtını isyan ettigi halde affeden KANUNİ,velihat sehzade mustafayı yok yere öldürtüyorsa bu işte bi kasıt vardır ve ayrıca bırcok kabancı kaynakta sehzadenin babasına baglılıgından bahsederken burda isyan falan duunuyor ddemeniz komik ayrıca bunu yazan tarhçimiz su sözü bilmiyor galiba 'doğumuma sebeb olan babam varsın canıma kıysın diyip o cadıra beyaz (masumiyet) simgesi olan kaftanı ile gururlu bi şekilde girmis ,uyarılara rahmen kacmamıs veya isyan etmeyi dusunmemisstir,isyan dusunen insan olumune neden girsin o cadıra biraz mantıklı olun,tarihcisiniz ama bos dusunmeden yazıyorsunuz ayrıca mustafanın ardında yeniceri vardı,yavuz sultan selim gibi yapıp babasını tahtan indirebilirdi ,babası istememesine rahmen tahtın sahibi olabilirdi,(beyazıt tahtı seh. ahmete bırakmak istemis ama asker bunu kabul etmemis,selimi isteriz demistir)

"Hangi anne evladının padişah

"Hangi anne evladının padişah olmasını istemez hangi anne korumaz tabiki etkileyecekti " Demiş Yavuz Bahadıroğlu tamam doğrudur.peki bir de hürrem sultan ve selim tarafından değilde şehzade mustafa ve mahidevran sultan tarafından bakarsak olaya.Aslında dizide gözümüze sokulduğu gibi Veliahtlık kavramı osmanlıda belirgin değildir "ülke padişah ve oğullarınındır" Şehzade Mustafa kendi durumuyla veliaht olmuştur tamam ilk çocuktur ama kendisi destek kazanarak tahta en uygun varis ünvanını muhafızlıklarıyla yaptıklarıyla kazanmıştır nasıl sultan olamadan şairler sultan olarak bahseder bunun gibi aslında . peki siz bu kadar çalışıp insanların gözünde böyle anılırken diğer kardeşleriniz pek bir şey yapmayıp işleri sadece sizin kuyunuzu kazmak olsa üvey anneniz sürekli padişahın başında(osmanlı uygulamalarına aykırı bir şekilde) sizin anneniz sizinle beraber istanbul sarayından km lerce uzaklarda sizinle ordan oraya gelse .bu sevgi destek oğlumu tahta mı çıkaracak ölümümü olcak diye hergün düşünse.Kimse hürrem sultanın etkisi yok demesin Şehzadenin içine düşürüldüğü duruma bakalım zor siz ne yaparsanız yapın babanız diğer evlatlarıyla alakadar olmakta.sizce sizin hakkınız mı yoksa sizi başarılarınızdan dolayı uzaklaştırmak isteyen düşmanlarınızın mı hakkıy yani ŞEhazde isyan etti mi etmedi mi muallak ama Eğer ki şehzade beyazıd 2.selim kendilerine güvenip abilerinin sağlığında direkt savaş başlatsalardı ve kanunide hayatta olsaydı yinde diğer oğulları istanbul a en yakın. en önce mustafa elenecekti taht yolunda (3 şehzadeninde aynı oranda desteklendiğini varsayarsak..) en uzaktaki şehzadenin ne durumda olduğunu yavuz selim den biliyoruz en uzak yere atandığı için hakkını aramak istememiş miydi ?

mustafanın katli

yazıyı ve yorumlarınızı dikkatle okudum ,bu konu ile ingiliz bir yazarın ve bazı diger yabancı kaynaklardanda edindiğim bilgiler ısıgında sehzade mustafa babasına kırgındır ama taht için isyan dusunmemektedir,zamanı gelince tahta geciceginden emindir,tıpkı yavuz sultan selim gibi ,sehzade ahmet istanbula tahta gittiginde ordunun biz SELİMİ isteriz demesi diyip kabul etmicegini bilmektedir ve kardes katlini kaldırmayı dusundugu soylenir sehzade mustafanın,yoksa ölüceğini bile bile o cadıra giricek cesaret 'doğumuma sebebiyet veren babam tarafında ölmeği sorun etmem' diye acıklayıp vasiyetini koynuna koyması,ayrıca onun ardından ogle bos bi mazlum olaydı halk arasında MUSTAFA öldü gari bize felah mı ola sözü yayılmaz,kullanılmazdı ve kaynakların verdigi bilgilere göre isteseydi babasını tahtan indiricek gucu ve yeniceri destegi vardı sehzadenin,selime gelince kurnazlıgı ile beyazıtıda canından edip ,en zayıf ve beceriksiz gorunen sehzade basımıza geçmistir,ayrıca hürrem selimi diil,beyazıtı desteklemektedir,1. isyanında hürrem onu bagıslatmıs,hurrem olunceki isyanında ıranda oldurulmustur kendınısi,burdan gorucegımız gibi drekt isyan eden beyazıt 1.sinde meydanda yenilip,bircok askerin kanının dokulmesıne sebeb veren beyazıt afedilmis,HALKIN sevdigi isyan etmemis hatta dusunmemis mustafa katledılmıstir,kanuniye gelince ozaman zaten batıyı fatih,doguyu bbabsı beyazıt bitirmiss hazıne dolmus tam anlamıyla bi dusman kalmamıstır,hazınenin bircogu bu donemde harcanmıs rodos,1.vıyana gibi basarısız ve uzun seferlerle kasa ve guc sekteye ugramıstır,guclu olan birseyde zayıfı ezmek kolaydır zorlanmak ve zayıftan aldıgın derbelerin coklugu zarardır nitekim bu donemde bu olmustur

tabiki yeniçeriler izin

tabiki yeniçeriler izin vermezlerdi 2.selimin başa geçmesini önünü keseceklerdi ama sultan süleyman bunu zorlaştırdı mustafa nın taht yolu engellenmiş gibi görüyorum ben .kendinzinde yazmışsınız beyazıtı affetti onca insan öldü beyazıd selimle savaşında beyazıdın isyan edeceği belliydi babasının emrilerine uymuyordu ülke karışıklığa sürüklendi padişah ölse daha da karışacaktı beyazıtla eşitlenecektii selim o zaman ne olacaktı ama bunları o zaman göremedi padişah neden mustafa üvey evlat muamelesi görüyor mahidevran da senin hasekin değil miydi bu mu yani .şehzade mehmet i bile padişah ayırıyor hemen ne vasıfla anlamıyoruz daha ne yaptı ki mehmet ?isyan etse hak aramak olurdu demek istedim bu kadar kötüleniyor isyancı hırslı diye olaylara birde onun açısından bakmak lazım.Mustafa isyan edecekti o zaman hürremn çocukları büyüyünce mustafayı biraz arka plana atması da mustafa isyan ediyordu diye mi bariz durup dururken diğerleri öne çıkıyor şehzade selim bile .ama dedğiniz gibi o zamanlar bile isyan etmeyen şehzade mustafa beklemiş selim i atamış beklemiş padişah yaşlandı sefere çıkamıyor diye ordu mırıldanmaya başlamış o zaman da etmemiş aslında işte erken ve yanlı davranarak(hürremden olan oğlu beyazıd için erken davranmaması ) öldürdü oğlunu padişah ölse o geçecekti tabiki bundan emindir tehlikeye atmaz kendini aslında.. tabi çadır olayıda muamma

Şehzade Mustafa babasının

Şehzade Mustafa babasının sağlığında tahtına göz dikti diyenler diğerleri ne yaptı babaları hayattayken birbirlerine girmediler mi ? Mustafa nın bir mektubu var kardeşlerinin onu tevzir ettiklerinden haberdar olduğunu yazar isyanı selimle beyazıd başlatı esas

evet şehzade selim ile

evet şehzade selim ile şehzade beyazid babalarının değil annelerinin ölümü beklemişler ne kadar ilginç

Bakın bu konuyla ilgili en

Bakın bu konuyla ilgili en güzel anlatım yapan Ahmet şimşirgildir Hürrem sultanı destekleyen bir tarafı vardır anlattıkları mantıklıdır mustafa nın isyan emareleri olduğunu söyler ama rüstem paşanında buna etkisi olduğu kanuniyi yönlendirecek biri olduğnunu söyler ki zira sadrazamdır ama bakın herkes tarafından sevilen bir şehzadenin ve tüm tarihi kaynaklar mustafa nın tahta en uygun aday olduğunda hemfikirler buna göre selim ya da beyazıd ın ön planda tutulması kanuniyle şehzadenin arasını bozmuştur şehzade de isyan ederek tahtı almayı düşünebilir fakat Ahmet beyin de dediği kanuni aceleci davranmıştır bunu çoğu tarihçi söyler Tuğra falan uydurmadır yapmayın yani bu olayda rüstem paşanın etkisini söyler ki tabiki hürremden daha etkil olması muhtemel fakat hürrem sultanı bunlar hiç bağlamaz demek yanlış olur Ahmet hocaya da yazdım mustafa padişah namzeti görülürken neden selim manisaya atanır bu büyük bir harekettir hürrem sultan için hoca da kabul eder.mustafa tek suçlu değildir ama tabikide normalde 10 kat düşünecekken bu durumda 50 kat düşünmeliydi kanuni ileri görüşlüydü belkide der ahmet Şimşirgil hocam bir kaç sene sonra isyan edebilirdi fakat kanunin öngörüsü olduğunu düşünmüyorum hocada bekli der zaten çünkü şehzade selim i değil beyazıd ı manisaya atayabilirdi ya da tekrar mustafa yı ..eğer ki beyazıd isyankar bir kişilikse de ülke içinde kavgaya sebebiyet vermeden mustafa ya yaptığı öngörüsünü yapabilirdi kanuni son dönemlerinde ne düşünde ne yaptı karışık bir hürrem sultan sevgisi var şehzade nin de sabretmesi gerekirdi gerçi otağ olayına gitmeside karışık ama şehzade isyan düşündü ise bunda da bir ayrımıcılık söz konusunu hissetmesinin nedeni var çünkü diğer şehzadelerden üstün olduğu kabul edilir büyük bir tarihçi kitlesi tarafından yani bu kadar taraflı olunmasını anlamış değilim .Bence Ahmet Hocayıda koymuşsunuz sitenize onun yazılarını daha çok koysanız daha anlaşılır yavuz bahadıroğlu gibi sert yazılar insanları kavgaya sürükletir

Kanuni

Burada Şehzade Mustafa olayında ben Hürrem Sultanın ve Rüstem Paşanın hilelerine inanan Kanuniyi birinci derece sorumlu buluyorum. Bir baba düşünün kendi öz evladını ve onun erkek çocukları olan torunlarını idam ediyor ve bunları karşılıklı bir mahkeme olmadan sadece duyum üzerine ve bazı belgeler üzerine yapıyor. Burada Kanuninin yaptığı bir eksiklik vardır. Olayı daha derinden tetkik etmeli, belgeleri oğluna göstermeli ve mutlaka oğlu Mustafa ile konuşmalıydı. Kanuninin yaptığı bu eksiklik Şehzade Mustafa ile ilgili olarak kamu vicdanının hala kanamasına neden olmuştur. Ayrıca yapılan bu yanlış, Şehzade Mustafa'nın birçok Osmanlı Padişahından daha fazla sevilmesine ve sayılmasına yol açmış, mazlumiyetin sembollerinden biri olmasına neden olmuştur.

Şehzade Mustafa

Sn Yavuz Bahadıroğlu yazılarıyla bende tarih bilincini uyandıran yazarlardan biridir. Sunguroğlu serilerini ve diğer tarihi romanlarını nefessiz okurduk. Burada Sn.Yavuz Beyin Osmanlıyı her halükarda haklı çıkarma isteğini ve aksine bir durumdaki endişesini anlıyorum ve saygı duyuyorum. Ancak bir olayın hatalı olduğu çok açıksa bunu söylemek aslında doğruya yapılmış bir hizmet değil mi? Şehzade Mustafa'nın katlinde halkın ve edebiyat çevrelerinin ve bizzat Kanuninin süt kardeşinin gösterdiği tepki, bu olayda o zaman tamamen Mustafa'nın suçsuz olduğuna inanılmış olduğunu gösterir. Ayrıca bence Kanuni de verdiği karardan çok emin değildi ki bu tepkileri hep sineye çekmiştir. Mesela Nisai ismini kullanan bir bayan şair yazdığı mısrada Hürren Sultanı da kastederek Kanuniye ''Urus Cadusuna Uydun/Mustafa'ya Kıydun'' demiştir. Bence Kanuninin bu olaydaki en büyük hatası kendi öz oğlunu karşısına alıp bizzat konuşmamasıdır. Küçükken alıp kucaklayıp sevdiği, öpüp kokladığı ve kendi canından olan bir evladını karşılıklı sorgulamadan, varsa hatalarının nedenlerini sorgulamadan, yani aslında mahkeme etmeden idam etmesi ne derece adalete sığar tartışmak gerekir. Burada ben Hürrem Sultan'ın bu olaydaki rolünü tamamen kendi oğullarının önünü açmak olarak görüyorum. Kaldı ki Hürrem kendi oğullarından birisi padişah olduğunda diğerlerinin yine idam edileceğini de biliyordu. Kanununin Hürrem Sultanın bu derecede etkisinde kalması ise tamamen şahsiyetindeki özelliği sonucu olsa gerek. Merak ettiğim bir diğer konu da mesela Mustafa'nın 7 yaşındaki oğlunun da idam edilmesi; bunu nereye koyacağız. Efendim ileride isyan edermiş, falan... Peki bu bir evham değil mi?? Üstelik bu çocuğun o kadar uzun yaşayıp yaşamayacağından dahi emin değilken. Aynı şekilde İdam edilen Şehzade Bayezid'in de küçük yaştaki şehzadeleri idam edilmiştir. Şimdi burada Osmanlı'nın bu konuda hata yapıp yapmadığını tartışmak zorundayız. Bırakın şehzadeleri, onların küçücük, Dünyayı bile henüz tanımamış, masum şehzadeleri de idam ediliyor. Bunun bir evham olduğu açıktır. Bunun fetvasının nasıl bir içtihad ve kıyas yolu ile verildiğini de merak ediyorum doğrusu. Belki de haklı bir gerekçeleri vardır. Bu konuda bilen tarihçilerimizin bir açıklama yapması gerekir. Osmanlı bu konuda hatalı ise söyleyelim. Osmanlıya karşı saldırlar hep yoğun olarak geldiği için Osmanlıyı korumak içgüdüsü, Osmanlının yaptığı her hareketi müdafaa etmek şeklinde ortaya çıkmaması lazım. Unutmayalım beşer içinde en hatasız olanlar Peygamberlerdir. Osmanlı da hatalar yaptı. Biz batı karşısında gerilediğimiz dönemler de Osmanlının hakim olduğu dönemlerdi. Bazı hatalar ve ihmalkarlıklar yapıldı ki geri kaldık.

yazınız baştan aşağı harika.

yazınız baştan aşağı harika. yavuz bahadıroğlu hakkında aynısını düşünüyorum. fazla osmanlı hayranlığı objektifliğini kaybettirmiş ona, her ne kadar verdiği edebi zevki inkar edemesem de tarihi ayrıntılar konusunda çok fazla hataları var.

mehmed sururi kanuninin süt kardeşi ve boğazın manevi bekçilerinden biri idi. yani evlüyatullah seviyesindeydi. mustafa konusunda o bile tepki koyduysa ben kalp gözü açık olan mehmed sururi efendiye inanırım.

yavuz bahadıroğlu'nun da bu konuda kendine çeki düzen vermesi gerek.

yavuz sultan selim bir kere

yavuz sultan selim bir kere hiç velihat olmadı hatta en küçük şehzadeydi padişahlığı yüksek olasılık görünmüyordu ve trabzon da valilik yapıyordu manisa da ki şehzadenin şansı yüksek görünsede mustafa nın kaydırıldığı Amasya dan da padişahlar çıkmıştır .Amasya sancağıda yabana atılamaz
Yavuz selim in amacı babasına isyan etmek değildi padişahlık için ufak olan şansını arttırmak için 2.beyazıd a kimseyi velihat göstermemesini sağlamaktı fakat 2. beyazıd verdiği sözü tutmayınca oğlu ahmetle beraber yavuz selim e ordu saldılar yeniçerilerde yavuz selim in taafında oldu mustafa nın olayı aynı mı isyan etti mi etmedi belli değil isyana gerek yok hem en yüksek ihtimalle babası ölünce taht onundu hemde ordu onun yanında destekti ..
Birde kardşlerini öldürecek mustafa deniyor nerden biliyorsunuz yine yavuz selimden örnek verirsem kardeşi korkut isyan etmeyp kendisini desteklediği sürece manisa sancağında kalmıştır .selim ve beyazıd da abilerinin durumuna isyan etmeyp kabul etmişlerdi ! Diplomasiyide yapmaya çalıştığı da ortada söylentilere düşmanlarına rağmen babasına sadakatini göstermek için huzuruna gidiyor ne yapsa olmamış şehzade mustafa ne yazik ki saltanat onundu.saltantlarını bırakmak istemeyenlerde göz ardı edilemez iç ve dışta ..2.selimden daha çok şey yapabilirdi bence nur içinde yatsın

ayrıca yavuz sultan selim han

ayrıca yavuz sultan selim han babasıyla görüşmelerde hep temkinli olmuş ordusuyla beraber gitmiştir şehzade mustafa niye tedbirsiz gider böyle planları varsa anlamış değilim.tarihçiler yanlıysa şehzade cem sevilirmiş o geçsin derler ama isyan ettiğini de açıkça yazarlar böyle bir yanlılık olsa cem ide haklı gösterebilirlerdi ama net deliler varsa bunu gizleyemez kimsenin babasının oğlu değil ne şehzade cem ne mustafa neden iltimas geçilsin anlamıyorum koca cihan padişahına karşı ölen bir çok şehzadeden biri savunuluyor kaç yüzyıl öncede geri gelmeyecek biri için karşılarına padişahı almış bir halk var hürem sultanın alakası yoksa bile neden öldürüldüğü sır

CVP:ayrıca yavuz sultan selim han

kanuni konusunda kavganın cok olması o dönemin muhteşem olması.. fatih istanbulu kanuni avrupayı aldı.. fark bu :)

ne anlatmak istediğini tam

ne anlatmak istediğini tam anlamadım ama şunu söyleyeyim fatih sultan mehmet istanbul u almasaydı diğer padişahların işi zordu istanbul un fethini yabana atmışsın gibi geldi bana .kanuni dönemi üst noktalara geldi devlet evet esas böyle bir padişahın ki (bütün avrupayı aldı biraz abartı olmuş)bir çok toprak katan esasen bu güçte olan bir padişahın döneminde herkes sesiz kalırdı kimse konuşamazdı ki böyle bir sultana bir laf söyleyen ne olur düşünsene ama kanuni bunlara sesiz de kalıyor bunlar ilginç dipnotlar .ortada bir haksızlık olcağı için değilde kanuni dönemi muhteşem diye kavgalar olmuş güzel kılıf :)

kardeş katli niye yasa çıktı

kardeş katli niye yasa çıktı bir kere padişahın ölümünden sonra kardeşler isyan ederlerse bu kardeş mücadelesinde ordusu komutanlığı imparatoruluğa yaraşacak uygunlukta olan şehzdenin belirlenmesi için kazanan şehzadenin başa geçmesiydi amaç tamam bu zamana göre vahşet fakat kardeş katli yasası kalkınca sancaklar kalkınca devlette karışıklıklar oldu gerilemede kaç padişah değşti bu da iyi olmadı yasa çıkmasaydı ama fatihin düşüncesi başka sizin başka. burdaki olaya bakarsak kardeş katli olayına göre bir şeyde var mı hürremin önce davranması gereken yok(ne zaman var çocukları tek başlarına mücaddele edemez bunu anlayana kadar ozaman tahtı da hak etmiyorlar kardeşim !) neymiş mustafa öldürecek kardeşlerini iyide mustafa zaten en uzak sancakta saraydan ilişkisi kesilmiş nerdeyse sarayda kim var hürrem kim yönetiyor hürrem ister mi elindekiler uçup gitsin anne deyip duygusallaştırmayın olayı bu yönleri yok sanki selim de manisa da amaaa velakin mustafa ölmeli nedenpadişah ölse ister fizanda olsun mustafa o destekle tahtı selim e bırakmazdı ee yani bırakacak halide yoktu herkesi arkanız alsanız sizde öyle düşünürsünüz bıraksaydı da normal olan mücedelede galip gelen geçseydi tahta velhasıl burda suçu mustafa ya öylece atamazsınız öyle dedi böyle dediden ibaret değil olay esas padişh a kendini denk sayan hürremdir !kösem döneminde ya da snralarda olsa onunda akibeti muhtemelen ölüm olurdu

şehzade

mustafa taht hırsı vardı diyorsunuz da sürekli yönetime karışan kanunin yanından ayrılamayn hürrem de hiç mi hırs yoktu yani oğlunun yanı sıra yönetim isteyen de bir kadındı bu görülüyor mustafa nın tahttan uzak olması imkansız tabiki başa geçsin isteniyor velihat gösteriliyor ama hürrem in bu kadar karışmaya hakkı olduğnu düşünmüyorum bir kadın bir anne diyorsak anne ye göre afedersnz çok severim cihangir i ama tek cihangir olsa onu padişah yapmak ister bu karara karışmasının yanlışlığını görüyoruz işte selim i bilmemesi mümkün değil manisada ne işi var .. TAŞLICALI yahya kurgu değil gerçek bir karakterdir asker şair mustafa nın neler yaptığını ne içinde olduğunu bilen duyan kişilerdendir ve CANI pahasına kanuni hicivesini yazmıştır bu Büyük bir kanıttır BATILI KAYNAKLARIN yalan yazdığını söyleyenler bir OSMANLI askerinin şairinin yazdıklarını da kaale almıyor o döneme kadar ilk defa padişah bu kadar yeriliyor başka yok araştırın tek mersiyeyle anlatılamamış bir çok yazılmış KADIN ŞAİr var aralarında ERKEK TARİHÇİLER SUÇLANIYOR KANUNİ DİYE BATILILAR DEMİŞTİR BUNA İNANIP DİĞER OLAYLARDA HAYIR BATILILAR YALAN DEMENİZ KOMİK OLUYOR ..ANNE OĞLUNU KORUDU DİYORSUNUZ HAKSIZLIKLA ETKİSİNİ KULLANARAK MI OLMALIYDI BÖYLE OLMUŞ İŞTE GÖRMÜYORSUNUZ DA O MUHTEŞEM YÜZYILA NE OLMUŞ DA SADRAZAM DÖNEMİ OLMUŞ yazık anneliği ortaya ataıyorsunuz ama diğer bir annein evladını kendi canını korusaymış deyipte osmanlı için önemli bir karakteri harcıyorsunuz ph

hürrem sultanın yaptığı hiç bir şey sonuçsuz kalmaz !!

hürrem sultan kölelikten azil istemiyle nikah kıyılmasını istemiş yıllardır resmi nikah kıyıLmayan osmanlıda ilk nikahlanan CARiye olmuştur ! beceriksiz kayıtsız oğlu selim DEN her yönden üstün yetenkeleri olan mustafa ya rağmen manisa sancağına atatmıştır .SÖYLERMİSİNİZ HANGİ PADİŞAH EŞİNİN LAFIYLA OĞULLARININ SANCAĞINI DEĞİŞTİRMİŞ BÖYLE BİR OLAY YOK KARDEŞ KAVGALARI VAR BİR KAÇ İSTİSNA VAR ONLARDA OĞULLARININ YAPTIĞI HATALAR SONUCU DEĞİŞTİRİLMİŞTİR AŞKLA MEŞKLE DEVLET YÖNETİMİNDE OYNANMAMIŞTIR
KANUNİ’NİN BAŞVEZİRİ OSMANLI TARİHİNİN EN BÜYÜK RÜŞVETÇİSİ olan RÜSTEM PAŞA NIN azledilmesine rağmen onun yerine gelen kara ahmet paşa ne hikmetse öldürülmüş ve yerine osmanlı DA padişahtan bile zengin olduğu kayıtlı DAMADI rüstem paşa tekrar görevine gelmiştir NE HİKMETSE BU YAPTIKLARI HİÇÇ DUYULMAMIŞTIR Kİ ECELİYLE ÖLMÜŞ .ibrahim paşa nın hataları vardır fakat hürrem den önce 1 numara olan pargalı da ne hikmetse hürrem den sonra boğdurulur ! SORUYORUM BİR KADININ SÖZÜNE BAKMAMIŞ MI BAKMAMIŞ MI ŞİMDİ PADİŞAH KOCA İMPARATORLUĞU TEHLİKEYE ATMAMIŞ MI KANUNİDEN SONRAKİ DÖNEM BELLİ ZATEN BÜTÜN ÖNCEKİ EMEKLERDE SARAYDAN ÇIKMAYAN PADİŞAH 2.SELİM NASIL FATİH OLSUN O DA İLGİNÇ
2.SELİM DİYE BİR DÖNEM YOK BİR KERE YALAN YANLIŞ BİLGİLERLE İNSANLARI YÖNLENDİRMEYİN

Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi nin ilginç fetvaları

medreselerde müspet ilim okutulmasına gerek yoktur,kızılbaşların topluca öldürülmeleri elbette dinimize göre helaldir.müzik seytan işidir deyip anadoluda kopuzu(saz) yasaklamıştır. sarap disindaki ickilerin haram sayilamayacagina dair bir fetvasi bulunmaktadir bu mu yüksek mahkeme soruyorum.şehzade MUSTAFA ya verdiği fetva çok önemli bir kaynakta şöyle yazar "Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi'den de devlete isyan ettiğinden dolayı idam fetvası kamufleli bir şekilde alınmıştır. Bu fetva bile usulüne uygun alınmamıştır.Bu noktada Şehzâde Mustafa'nın Kardeş katli kanunu gereği kardeşlerince öldürülmemiş olmasına rağmen ölümünün bu kanuna dayandırılmasının nedeni sorgulanabilir" Hürremi savuncaksanız daha ciddi söylemler kanıtlar bulun kafanıza göre yorumlamayın tarihimizi

Pes doğrusu!

Bu ne saçma bir açıklamadır, hurrem oğlu öldürülmesin diye mustafa yı öldürtmek içn entrika yapmış ve haklıymış.

ayrıca müsmlümanlık ya da islamiyeti osmanlıya bağlılıkla sınamakta neyin nesi?? siz nasıl böyle bir ayrıma sokabilirsiniz insanları. pes doğrusu!

koskoca osmanlı

koskoca osmanlı imparatorluğunun padişah seçmini anneliğe bağlayanlar gerkçekten tarihi çok iyi bildiklerini düşünüyorlar hayrett

yavuz bahadıroğlu umuş pess

Osmanlılarda tuğra çekmek yalnız padişahlara mahsus bir hak değildi. 1594(H.1003) tarihine kadar Çelebi Sultan adıyla eyalet ve sancaklarda valilik eden Osmanlı şehzadeleri, kendi eyaletlerine aid işler için padişah tuğrası gibi tuğra çekerler ve hüküm yazarlardı. Çelebi sultanların tuğraları da hükümdar tuğraları gibi üç flamalı ve kavisli olurdu.Hükümdar ve şehzade tuğralarından başka, veziriazamın ve eyaletlerdeki vezir ve beylerbeyi ile sancak beylerinin, mütesellimler in hükümet eyalet işlerine aid yazışmalara imza yerine geçmek üzere pençe ismi verilen ve tuğraya benzeyen alametler kullanılmıştır. siz napıyor zannediyorsunuz sancaklarda oturuyorlar öyle yönetiyorlar orayı kararlar alacak vercek ki öğrensin padişah adayı lan şehzadeler ne zannediyorsunuz siz ..sancaklarda hüküm veriliyoru heyy bi haberler tarihten ahkam kesiyorlar yahu hürrem çcouklarını ne korudu zaten selim manisaya mustafa amasyaya atanmış kimin önce davranıpta kendi canını kurtarması gerekir soruyorum ey sayfa sahibi !!!!

burasi sacmalik

hurremin koyunu basan tatarlar turkdur hurrem saraya cariye gittigini ogrenince intikamla dolmustur osmanli tarihinde sayili or.
bu sultanlardandir zira dizi yerinr kitabini okusaniz asla musluman olmadigini saadet getirip gostermelik muslumanlik yaptigini hristiyan ogretilerinden vazgecmedigini gorursunuz cankardesi safiye (sophia) ile kanuninin ilerleyen yasinda babasi gibi yavuz sultan selim kati bir adam oldugu asikardir ve kanuni zehirli kaftan meselesini hic unutamamis oglu onu oldurur korkusu icinde babasinin ona yolladigi kaftam gibi kendi oglunu bogdurmustur . mustafanin kederinden hurremin gozde oglu cihangir cok etkilenmis ve oda vefaat etmistir kederden oglu mehmetin ondan nefret etmesi sonucu selimi desteklemis ve tahta cikarmistir selim de illahi hakkim teveccuhu ile saray icinde gobek tasi suikasti ile fransizlar tarafindan oldurulmustur be sarayda kani yerlere akan ilk padisah olup tarihe gecmistir hurremin hic bi oglu gunyuzu gormemistir. kizi mihrimah da dahil olmak uzere

CVP:burasi sacmalik

Asıl saçmalık hangisi acep? Yok efendim hürrem KAFİR diyorsun.. Bir müslümanı kafir diyen kendisi KAFİR olur. içinde ne varsa dışına o ÇIKAR.. sen kendi İMAN'ını sorgula.

Kaldıki tarihte hürrem ile alakalı söylenenlerin tamamı gerçek dışıdır. Ukranyalı oldugu iddiası hürremden 2-3 yüz yıl sonra ortaya atılmıştır. Batılı kaynaklardan alınmıştır. O dönemin osmanlı eserlerinde böyle bir belge yoktur. Çerkez olma ihtimali bile vardır.

kulaktan dolma bilgi ile insanları dinsiz bile ilan ediyorsunuz ya bravo

burada tanımadığınız

burada tanımadığınız bilmediğiniz insanları futbolda maça çıkmış futbolcuya tezahürat yapar gibi savunmanızın gereği ne ben onu anlayamadım. siteyi yukardaki arkadaşın söylediği gibi masal sitesi zaten tamamen hürremi iyi gösteren tarafsız değil yani. mustafayı hürremin öldürttüğünü dünya kabul etmiş size kabul ettirememişler

Yanılıyorsunuz

Kanuniyi Hürrem'in Şehzade Mustafaya karşı olumsuz düşünceler beslemesi konusunda etkilediği, oğullarından birinin tahta çıkması için açık bir şekilde Hürrem'in etkisinde kaldığı görülmektdir(Şehzade Mustafanın 1541 yılında Manisa'dan Amasya Sancak beyliğine kaydırılması ve hatta 1543 de şehzade mehmetin ölmesine rağmen tekrar şehzade mustafa yerine hürremin oğlu sarı selimin atannması) Sadrazam Rüstem paşanın şehzadenin mührünü kazıtarak iran şahına mektup yazdığını hemen hemen tüm tarihçiler tarafından kabul edilmektedir. Kanuni olayı tatkik etmemiştir.Zaten 1536'da İbrahim paşadan sonra olaylar Şehzadenin aleyhine gelişmiştir. 1544 yılında Rüstem paşa sadrazam olduktan sonra hürrem sultan ile sürekli şehzade aleyhine çalışmışlar, oğluna karşı kanuniyi doldurmuştur. Şehzade babasına karşı hiçbir zaman tahtan indirme, isyan gibi hiçbirşey yapmamıtır. Hiçbir tarih belgelerinde Şehzadenin ayaklandığı, isyan ettiği geçmez.

Ayrıca Prof. Dr Fahri UNAN akademik yazısında belgelerle şöyle ifade etmektedir bu durumu;

Kaynakların ortaklaşa belirttiklerine göre, sağlam ka­rakterli, fazîlet sâhibi, cesur, âdil, ilim-sever, âlimlere ve şâirlere hürmetkar, mütevâzı ve cömert bir insan olan Şehzâde Mustafa'nın hem halkın, hem de ordunun sevgisini kazandığı ve herkes tarafından tabiî “velîahd” olarak gö­rülmeğe başlandığı anlaşılmaktadır. Esâsen bu fazîletle­rine ilâveten Mustafa, diğer bütün şehzâdelerin yaşça en büyüğü idi.

Şehzâde Mustafa'nın, babasına karşı hiç bir fiilî hare­kete geçmediği bilinmektedir. Ancak, ordunun ve halkın kendisine yönelik teveccühünden haberdar olduğu ve bu yüzden bâzı teşebbüslerde bulunduğu[43], hattâ çok uzaklardan bâzı kişilerin yerlerini terk ederek kendisinin sancak beği olarak bulunduğu Amasya'ya gelip hizmeti­ne girdikleri anlaşılıyor[44]. Bununla birlikte, şehzâdenin bütün faaliyetlerinin babasının ölümünden sonrasına yö­nelik olduğu söylenebilir. Zîrâ, isyâna niyetlenmiş bir şehzâdenin, hiç bir tedbir almağa gerek duymadan babası­nın otağına girmekte tereddüt etmemesi ve hattâ başına bir hâl gelebileceği endîşesini belirten yakınlarının uya­nlarına ehemmiyet vermemesi, başka bir şekilde îzah edilemez.

Sonuç olarak Kanuni yıllardır hürrem sultan ve rüstem paşa gibi rüşvetçi kişi tarafından oğluna karşı sürekli zehirlenmiş ve sahte belgeler görünce olayı tahkik ettirme gereği bile duymamış ve oğlunu öldürme kararını vermiştir. ( Rüstem paşa 1544-1561 yılları arasındaki sadrazamlık görevinde uçan kuştan rüşvet aldığı ve öldüğünde malları sayıldığında osmanlının en zengin kişisi çıktığı tarihi belgelerle sabittir.)

zalımın karşısnda susamam...

şehzade mustafayı oldurnelerı de onları savunanları da lanet edıyorum.. yazıklar olsun sıze yazuz bahadır.. masum mustafanın ahı yerde kalmayacak. ahırette hesabını soracak sıze. yok neymıs oglunu ıdam ederken aglamısmışta, sızlamısta. bunlar kanunıyı kurtarmaz. o maumu ıdam etmedınız. adtea cınayet ısledıler.cellatlar ellerınde baltalarla uzerıne geldıler. ve mustafa dıraendı ama yapamadı. sehıt ettıler.Allah sehazdemızn mekanını cennet etsın ona layık oldugu makamı versın ınsallah. bu olay ıkıncı kerbela olayıdır.

sehzade Mustafa

Şehzade Mustafanin öldürülmesi tabiiki hoş değil, sana katılıyorum amabiraz abartmissiniz. Ikinci kerbela diye nitelendirmekle. Alakası yok.Maalesef tarihimizde çok karanlık noktalar var, tarihçiler bile farklı konuşuyor. Ama Bahadır bey de Hurremi tutmakta haksız. Hürrem ve onun gibi başka kadın yabancı sultanlar Osmanliya karşı kötü şeyler yapmıştır. O kadar muhteşem bir şekilde yetiştirilen o sehzadeler saçma sebeplerle öldürülmüş. Bu zamanın 4 ayrı üniversite bitiren, 6 dil konuşan ve 4 farklı sporda başarılı olan vatansever birisini düşünün sonra o kişinin bir kavgada bıçaklanarak öldürüldüğünü düşünün.

CVP:zalımın karşısnda susamam...

Vay be.. ikinci karbela..

Arkadaş anlatırken biraz

Arkadaş anlatırken biraz abrtmış ama sende dalga geçme bu tarihimizin kilit noktalarından biridir..

Hocam siz ne

Hocam siz ne anlatıosunuz...Sizin o bahsettiğiniz Şehzade MUSTAFA bırak mektup yazmayı isyan olarak algılanacak tek bir söz bile söylememiştir.(AYRICA ŞEHZADE MUSTAFANIN TAHTI DİĞER KARDEŞLERİNDEN KAPMA GİBİ BİR DERDİ YOKTU ZİRA VELİAHT ŞEHZADE ZATEN OYDU..)

Sizin bahsettiğiniz mektupları Hürrem sultanın uşağı Damat Rüstem paşa Şehzade mustafanın mührünü bastırarak yazmış ve gelen cavabıda sanki yakalamışcasına padişaha sunmuştur..Bunu gören padişah üzülmesine rağmen tahtın elinden gideceğini zannederek oğlunu boğdurtmuştur.

O tarihte şeyhülislama oğlundan bahsetmemeştir tam olarak.O anki düşündüğü durumu bir olaya benzeterek (FATİH KANUNNAMESİ ÜZERİNDEN)fetfa imzalatmıştır.

Hürremin Şehzade Selimi tahta geçirme gibi bir derdi yoktu çünkü önünde başka ağabeyleri vardı!!!Hürrem önce onları düşünüyordu..!!Şehzade Selim diğerleride siyası hatalar yapıp öldürülünce başka şehzade olmadığı için babasının ölümü ardından tahta turmuştur.

Şehzade Mustafanın Suçsuz yere ölümünü ardından yeniçeri ayaklanmıştır.Anadolu halkı tahta geçmelerini istedikleri Şehzadenin suçsuz yere vahşice katlinin ardından(yedi dilsiz cellat tarafından dakikalarca süren boğuşmanın ardından yere düşülerek yerde domuz bağıyla boğurulmuştur..))sarayla aralarını açmışlardır.

Yok efendim tuğraymış yok efendim mektupmuş bilmem neymiş bunların hepsi Hürrem sultanın taht kavgası üzerine ortaya attığı yalanlardan bazılarıdır.İsyan isyan diyip duruyorsunuz şehzade Mustafa ne isyanı çıkarmış ordusunu toplayıp Kanunin karşısına mı çıkmış???

((Gerçi şunuda söyleyim , artık yaşlanan kanunin eskisi gibi düzenli olarak (büyük) seferlere çıkamamasın dan yakınan yeniçeri ve diğer ordu mensubları ve halk eğer şehzade Mustafa babasına karşı ayaklansaydı onun yanında olurdu..))

CVP:Hocam siz ne

Takım tutar gibi tartışmaya devam edeceksek bu uzarda gider.

Yok isyan etti, yok isyan etmedi vs. vs. Yazdıklarınız tamamen taraflı yazılardır. Siz bu yazdıklarınız ile hem kanuni sultan süleymanı güçsüz, adaletsiz, bir kaç kişinin elinde oyuncak ve kör olarak anlatmaya çalışmaktasınız..

Kanuni Sultan Süleyman Allah Dostu, kalp gözü açık yüce bir sultandır. Maneviyattan ve inanctan yoksun insanlar bu sırrı ASLA ANLAYAMAZ..

Kader denen birşey vardır.. Şehzade selim de öyle diyor lalasına peder ne der, kader ne der..

anlayana

ya bırakın allah aşkına kalp

ya bırakın allah aşkına kalp gözü açıkmış da bilmem ne ecdadımıza bizimde saygımız var ama kanuni çokta büyük nitelikleri olan bi padişah değil malesef kabul edin artık babasından kalan miras bana kalsa ben daha iyi yönetirdim emin olun AYRICA ZAMANI GELDİĞİNDE DE 2.MURATIN YOLUNDAN GİDER VE TAHTI EN DENEYİMLİ ŞEHZADE OLNA MUSTAFAYA KENDİ İSTEĞİMLE BIRAKIRDIM.çok kıymetli hürremini de alıp artık istirahate çekilmesi en mantıklısıydı kazık çakmak yerine

CVP:ya bırakın allah aşkına kalp

ulen sen yorumlarında bile gaddarca tarihi boğuyor en büyük cinayeti işliyorsun da padişah olunca mı adaletli olacağını zan ediyorsun..

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <u> <cite> <i> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan yazıyı doğru şekilde kutucuğa yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?: