Kanunî Sultan Süleymân Devri Kronolojisi


30 Eylül 1520 : Süleymân Han’ın tahta çıkışı.
18 Mayıs 1521 : 1. Sefer-i hümâyûna çıkılması (Belgrad seferi).
7 Temmuz 1521 : Böğürdelen kalesinin fethedilmesi.
8 Ağustos 1521 : Belgrad kalesinin fethedilmesi.
29 Ağustos 1521 : Belgrad, iç kalesinin fethedilmesi.
16 Haziran 1522 : İkinci Sefer-i hümâyuna çıkılması (Rodos seferi.)
20 Aralık 1522 : Rodos kalesinin teslim olması.
29 Aralık 1522 : Kânûnî Sultan Süleymân’ın Rodos’a girmesi.
27 Haziran 1523 : Makbûl İbrâhim Paşa’nın sadrâzam olması.

30 Eylül 1524 : Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın, Mısır’a asayişi sağlaması için gönderilmesi
6 Aralık 1525 : İlk Fransız elçisinin İstanbul’a gelmesi.
23 Nisan 1526 : Üçüncü Sefer-i hümâyûna çıkılması (Mohaç Seferi).
27 Temmuz 1526 : Petervaradin’in fethedilmesi.

8 Ağustos 1526 : İllok kalesinin fethedilmesi.
29 Ağustos 1526 : Mohaç zaferinin kazanılması.
11 Eylül 1526 : Kânûnî’nin Budin’egirmesi.
28 Kasım 1526 : Segedin’in fethedilmesi.
13 Kasım 1526 : Kânûnî’nin İstanbul’a dönmesi.
13 Kasım 1527 : Bosna Hırvatistan, Esklavonya ve Dalmaçya’nın fethedilmesi.
10 Mayıs 1529 : Dördüncü sefer-i hümâyûna çıkılması (Viyana seferi).
8 Eylül 1529 : Budin’in ikinci defa feth edilmesi.
27 Eylül 1529 : Viyana’nın kuşatılması.
14 Ekim 1529 : Viyana kuşatmasının kaldırılması.
16 Aralık 1529 : Sultan’ın İstanbul’a dönmesi.
17 Ekim 1530 : Avusturya elçilerinin barış isteğiyle İstanbul’a gelmesi.
25 Nisan 1532 : Beşinci sefer-i hümâyûna çıkılması (Almanya seferi).
21 Temmuz 1532 : Sikloş, Erşak ve Sereçyanos kalelerinin fethi.
30 Temmuz 1532 : Kanije kalesinin fethedilmesi.
28 Ağustos 1532 : Güns kalesinin teslim olması.
21 Eylül 1532 : Andrea Doria’nın sahillerimize ilk hücumu.
13 Kasım 1532 : Büyük denizci Pîrî Reis’in vefâtı.
21 Kasım 1532 : Sultan’ın İstanbul’a dönmesi
22 Haziran 1533 : Avusturya ile geçici barış andlaşmaşının imzalanması.
21 Ekim 1533 : Sadrâzam İbrâhim Paşa’nın doğu seferine öncü kuvvet olarak çıkması.
27 Ekim 1533 : Barbaros Hayreddîn Paşa’nın İstanbul’a gelmesi.
19 Mart 1534 : Pâdişâh’ın annesi Vâlide Sultan hafsa Hatunun vefâtı.
6 Nisan 1534 : Barbaros Hayreddîn Paşa’ya kapdan-ı deryalık verilmesi.
16 Nisan 1534 : Şeyhülislâm İbn-i Kemâl Efendi’nin vefâtı.
11 Haziran 1534 : Altıncı seferi hümâyuna çıkılması (Irakeyn seferi).
23 Haziran 1534 : Van’ın fethi
1 Ağustos 1534 : Barbaros’un Tunus seferine çıkması.
22 Ağustos 1534 : Tunus’un fethi.
5 Ekim 1534 : Sultan’ın Bağdâd’a hareketi
28 Ekim 1534 : Pâdişâh’ın Bağdâd’a girmesi.
1 Nisan 1535 : Kânûnî’nin Bağdâd’dan ikinci Azerbaycan seferine çıkması.
30 Haziran 1535 : Tebriz’in üçüncü defa fethedilmesi
3 Temmuz 1535 : Kânûnî’nin Tebriz’e girmesi.
21 Temmuz 1535 : Safevî Şahı Tahmasb’ın kardeşi Samirzâ’nın Osmanlılara katılması.
3 Ağustos 1535 : Safevî Şâhı’nın elçi göndererek barış istemesi.
8 Ocak 1536 : Pâdişâh’ın İstanbul’a dönüşü.
18 Şubat 1536 : Fransızlara Osmanlı toprakları ve denizlerinde bâzı haklar tanınması.
15 Mart 1536 : Ayas Mehmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
11 Mayıs 1537 : Osmanlı donanmasının İtalya seferine çıkması
17 Mayıs 1537 : Yedinci sefer-i hümâyûna çıkılması (İtalya seferi).
29 Ağustos 1537 : Korfu adasına çıkarma yapılması.
22 Kasım 1537 : Pâdişâh’ın İstanbul’a dönmesi.
8 Temmuz 1538 : Sekizinci sefer-i hümâyûna çıkılması (Boğdan seferi).
13 Temmuz 1538 : Barbaros’un Girid akını, Kerpe ve Kaşot adalarının fethedilmesi
27 Ağustos 1538 : Hindistan seferine gönderilen Süleymân Paşa’nın Gucerât sahillerine ulaşması.
15 Eylül 1538 : Buğdan’ın başkenti Suçava şehrinin fethedilmesi.
28 Eylül 1538 : Preveze deniz zaferi.
13 Eylül 1539 : Lütfü Paşa’nın sadârete getirilmesi
20 Ekim 1540 : Osmanlı-Venedik barış andlaşmasının imzalanması.
20 Haziran 1541 : Dokuzuncu sefer-i hümâyûna çıkılması (Budin seferi).
21/22 Ağustos 1541 : İstabur zaferi
29 Ağustos 1541 : Budin’in fethi ve bütün Macaristan topraklarının Osmanlı Devleti’ne katılması.
23 Nisan 1543 : Onuncu Sefer-i hümâyûn (Estergon seferi).
10 Ağustos 1543 : Estergon kalesinin fethi.
20 Ağustos 1543 : Nis kalesinin fethi.
4 Eylül 1543 : İstolni-Belgrad’ın fethedilmesi
28 Ekim 1544 : Dâmâd Rüstem Paşanın sadârete getirilmesi.
29 Mart 1548 : On birinci sefer-i hümâyûn (İkinci İran Seferi).
27 Temmuz 1548 : Tebriz’in tekrar fethedilmesi.
13 Haziran 1550 : Süleymâniye Câmii’nin temelinin atılması.
15 Ağustos 1551 : Trablusgarb’ın fethi.
23/24 Şubat 1552 : Segedin zaferi.
28 Ağustos 1553 : On ikinci sefer-i hümâyûn (Nahcivan seferi).
6 Kasım 1553 : Kara Ahmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
7 Haziran 1557 : Süleymâniye Câmii’nin ibâdete açılması.
14 Mayıs 1560 : Cerbe Deniz zaferi.
1 Haziran 1562 : Osmanlı-Avusturya barış andlaşmasının imzalanması.
4 Şubat 1565 : Donanmanın Malta seferine hareket etmesi.
28 Haziran 1566 : Sokullu Mehmed Paşa’nın sadârete getirilmesi.
14 Nisan 1566 : Sakız adasının fethedilmesi.
1 Mayıs 1566 : On üçüncü sefer-i hümâyûna çıkılması (Zigetvar seferi).
5 Ağustos 1566 : Zigetvar kalesinin kuşatılması.
6/7 Eylül 1566 : Büyük Osmanlı Sultânı Kanunî’nin vefât etmesi.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <u> <cite> <i> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
Aşağıdaki resimde yer alan yazıyı doğru şekilde kutucuğa yazınız
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?: