Osmanlı'nin mihenk taşı hürrem sultan.. Kim hürrem sultan aleyhinde konuşursa ya tarihinden ve milletinden habersiz ya da osmanlı-islam düşmanı

Sultan Murat Han Kimdir? Bağdat Fatihi 11 Yaşında Tahta çıktı

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi FOX TV'de başlıyor. Dizide en çok merak edilen konu Sultan Murat Han Kimdir? Bağdar Fatihi olarak bilinen Sultan 4. Murat, henüz 11 yaşındayken tahta cülus etti. Sünnetsiz olduğundan dolayı sonra para dağıtabildi. Babası Sultan Ahmet, annesi ve kardeşlerinden çok etkilendi. Annesi Kösem SUltan'ın naibeliğine son vermek için çetin iktidar mücadeleri yaşadı. Ölümü ise 1940 gecesinde meydana geldi. Sultan 4. Murat, içkiyi yasaklamasına rağmen içki içerdi.
Muhteşem yüzyıl kösem dizisinde Sultan Murad han dönemi başlıyor. Bağdat Fatihi olarak tarihte bilinen Sultan Murat Kimdir? Tahta çıktığında sünnetsizdi. Kaç yaşında çıktı? Sultan Murad’ın ölümü ve çocukları ile saltanatı döneminde yaşananları sizler için ele alalım.
Sultan Murat Kimdir?

IV. Murad Han

Osmanlı padişahlarının on yedincisi ve İslam halifelerinin seksen ikincisi. Babası Birinci Ahmed Han, annesi Mahpeyker (Kösem) Sultandır. 27 Temmuz 1612’de İstanbul’da doğdu. Tam bir Türk ve İslam terbiyesi ve ahlakı ile yetiştirildi. Enderun mektebindeki hocalarından hususi dersler aldı. Genç Osman’ın başına gelen acı felaket ve yerine geçen amcası Mustafa Hanın kısa bir süre sonra tahttan indirilmesi üzerine henüz on bir yaşında iken 10 Eylül 1623’te Osmanlı tahtına çıktı. Eyyub Sultan hazretlerinin türbesinde, hocası Aziz Mahmud Hüdayi’nin elinden kılıç kuşandı. Yaşı küçük olduğu için, devleti bilfiil idare edemeyeceği görüşü hakim olarak, annesi Mahpeyker Kösem Sultan, saltanat naibesi tayin edildi.

Padişah 4. Murad'ın Hayatı - Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan Murad kimdir?

4. Murad kimdir? Kösem Sultan'ın oğlu Osmanlı padişahı Sultan Murat nasıl öldü? FOX TV Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde hayatı işlenen 4. Murat'ın hayatı haberimizde.
4. Murad kimdir? Kösem Sultan'ın oğlu Osmalı Padişahı Sultan Murat nasıl öldü? Padişah 4. Murad'ın eşi ve çocukları kimdir? FOX TV Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisiyle hayatı merak edilen Osmanlı Padişahı Sultan Murad'ın hayatı haberimizde.
4. MURAD KİMDİR? - OSMANLI PADİŞAHI MURAT'I HAYATI

Sultan Murat Kimdir? Sultan Murat'ın Kaç Karısı Vardır?

Sultan Murat kimdir? Sultan Murat'ın kaç karısı vardır? Sultan Murat tahta ge
çtiğinde kaç yaşındaydı? İşte Sultan Murat'la ilgili tüm bilgiler...
Sultan Murat 27 Temmuz 1612 doğmuş, 8 Şubat 1640 ölmüştür. 17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesi. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan ve Bağdat fatihidir. IV. Murat İstanbul'da, Sultan I. Ahmed'in ve asıl ismi Anastasya olan Rum asıllı cariye Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi.

Sultan IV. Murad Nasıl Öldü?

IV. Murad, Revan Seferi sırasında ortaya çıkan hastalığı (siroz[20] veya nikris) nedeniyle ciddi sağlık problemleri yaşar. Her ne kadar kısa bir dönemliğine düzeldiyse de 1639 Kasım'ında tekrar kötüleşir. Sağlığı iyice kötüleşince yakın çevresinde bulunanlar IV. Murad'a içkiyi bırakmasını önerdiler. Oldukça çok içki içen IV. Murad, her ne kadar hastalığı üzerine içkiyi bir müddet bıraktıysa da hastalığı biraz düzelme gösterince tekrar içkiye başladı. Sağlık durumu git gide kötüleşen IV. Murad, kardeşi Şehzâde Kasım'ı boğdurduğu odada henüz 28 yaşında iken 1640 yılında öldü. IV. Murad'ın erken yaştaki bu ölümü içkiye olan aşırı bağımlılığından dolayıydı. Ölmeden önce kardeşi İbrahim'i öldürtmek istediği ancak saraydakilerin bunu engellediği söylenilir.

Osmanlı Padişahı 4. Murad Neleri Yasakladı?

Alkol, tütün ve kahveyi yasakladı. Yasağın sebebinin 1630'ların başındaki büyük İstanbul yangını olduğu bilinir ve yangın sonrası çıkabilecek bir ayaklanmaya karşı tedbir olarak İstanbul'daki kahvehaneler yıktırılır. Tütün içenlerin ise öldürülmelerine dair fetva çıkarılır. Tütün içenlerden orduya mensup kişiler tespit edilince eli, ayağı kırılıp boyunlarının vurulduğu da oluyordu. Ayrıca meyhane ve kahvelerin Yeniçeri ve isyancıların toplanma mekanı haline gelmesi padişahı düşündürmüştü.

Kösem Sultan ve Sultan 4. Murad

IV. Murat tahta geçtikten sonra hızlı bir eğitime tabi tutuldu. Genç padişah ise kendisine eğitime olumlu tepkiler verecek ve ileride sahip olduğu entelektüel bir birikimle kendinden söz ettirecektir. Bu süre içerisinde padişah adına annesi Kösem Sultan "saltanat naibesi" adıyla devleti yönetmek zorunda kaldı. Padişah adına devleti annesinin yönetecek olması Osmanlı tarihinde bir ilktir. Bu süre içinde imparatorluk anarşiye ve büyük iç karışıklıklara sürüklendi. Safeviler, Irak'ı ele geçirdi, Bağdat başta olmak üzere birçok yerde sünniler kılıçtan geçirildi. Safevi orduları Mardin'e kadar ilerledi. Ortadoğu'daki sünni - şii dengesi bozuldu.

Muhteşem Yüzyıl Kösem - 4. Murad

Osmanlı tarihinin ilk reformcu padişahı sayılan II. Osman, 1618 yılında babası Sultan I. Ahmet'in vefatı üzerine ve amcası I. Mustafa'nın üç aylık saltanatından sonra tahta geçmişti. Saltanatının 3. yılında kendini kamuoyuna ispatlamak ve güçlü bir padişah imajı verebilmek için Lehistan üzerine 1621 yılında Hotin Seferine çıkmıştı. Kanuni Sultan Süleyman ve dedesi III. Mehmed'den sonra bir padişah sefere çıkacaktı. Seferde zayıf görülen Lehistan'ın ağır bir yenilgiye uğratılamaması padişahı rahatsız etmiş, başarısızlığın sorumluluğu ocağa yüklenmişti.

III. Murad

III. Murad (Osmanlı Türkçesi: مراد ثالث - Murād-i sālis), divan edebiyatındaki mahlasıyla Muradi; 4 Temmuz 1546, Manisa – 16 Ocak 1595, İstanbul), 12. Osmanlı imparatoru ve 91. İslam halifesi.
Şehzadeliği
II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanu'nun anne ve babasının kimler olduğu ise kesin olarak bilinememektedir.[1] İyi bir eğitim alan şehzadeArapça ve Farsça öğrendi. 1558 yılında babası II. Selim'in Manisa SancakbeyliğindenKaraman Valiliğine atanması sonucu dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir Sancakbeyliğine gönderildi. Babası II. Selim padişah olduktan sonra ise Manisa Sancakbeyliğine gönderildi. Babası II. Selim'in vefatından sonra 22 Aralık 1574'te İstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturdu.
Padişahlığı

IV. Murad

IV. Murad (Osmanlı Türkçesi: مراد رابع Murād-i rābi‘) (d. 27 Temmuz 1612, İstanbul - ö. 8 Şubat 1640, İstanbul), 17. Osmanlı padişahı ve 96. İslam halifesi. 1623 ile 1640 yılları arasında hüküm sürdü. Revan (Erivan) ve Bağdat fatihidir. IV. Murad İstanbul'da, Sultan I. Ahmed'in ve asıl ismi Anastasya olan Rum asıllı cariye Kösem Sultan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Ağabeyi II. Osman'ın Yedikule zindanlarında bir grup isyancı tarafından öldürülmesi üzerine amcası I. Mustafa tahta geçmişti. Akli dengesi bozuk olan amcası I. Mustafa'nın yerine 11 yaşındaki IV. Murad padişah yapıldı.
Yaşamı
Saltanatının ilk yılları

Süleyman Muhteşem

I. Süleyman (1520-1566'ya göre hüküm sürdü) en büyük Osmanlı hükümdarı olarak görülüyor. Kanuni Sultan Süleyman olarak da bilinen Osmanlı padişahı, İstanbul'dan ondokuzuncusu hükümlüdür. Büyük bir imparatorluğa başkanlık etti ve diğer Osmanlı padişahlarından daha uzun ve daha kahramanca karar verdi. Osmanlı İmparatorluğu hem siyasal hem de iktisadi güç ve Türk sanatının ve mimarinin gelişimi bakımından onun zirvesine ulaştı. [Kaynak: "Muhteşem Süleyman Dünyası", Merle Severy, National Geographic, Kasım 1987 (♂)]

I.Süleyman

Süleyman 27 Nisan 1495'de Pazartesi günü Trabzon'da doğdum. Babası I. Selim, annesi Hafsa Sultan idi. Süleyman Ben yuvarlak yüzlü uzun boylu bir adamdım, ela gözü geniş alın ve ince bir sakal gözlüyordu. Kanuni Sultan Süleyman, kırk altı yıl boyunca hüküm sürmüştü (1520-1566) ve imparatorluğun en unutulmaz çağ olduğu zaman, daha sonradan aşılmayacak derecede ihtişam ve refah noktasına ulaştı ve kısa sürede düşüşe geçti.

Süleyman Şah

Osmanlı geleneğine göre Süleyman Şah, Osmanlı geleneğine göre Kaya Alp'in oğlu ve Ertuğrul'un babasıydı. Ertuğrul, Osmanlı'nın kurucusu I. Osman'ın babasıydı. Osmanlı imparatorluğu. Bununla birlikte, erken Osmanlı soykütükçeleri bu soyta hemfikir değil, bazıları tamamen Osman'ın ataları arasında Süleyman Şah'dan söz etmemektedir. Osman I ile Süleyman Şah arasındaki bağlantı daha sonra icat edilmiş olabilir. Diğer oğlu Bay Hoca'nın babası Saru Yatı idi. Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'nde Suriye'de boğulduğu söyleniyor. Qal'at Ja'bar'daki veya yakınında bir Osmanlı mezarı, tarihî olarak Süleyman Şah'la ilişkilendirilmiştir.
Süleyman

Ya Pargali İbrahim ve Şehzade Mustafa idam edilmezse (Osmanlı İmparatorluğu)

Karakterler:
Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566
yılları arasında Osmanlı İmparatorluğunu 46 yıl boyunca yönetti ve topraklarını ikiye katladı. İstanbul İmparatorluğu için olduğu gibi, bu da İstanbul için yükselen bir dönemdi. Büyük mimar Sinan sayesinde günümüze kadar hayatta kalmış bu dönemde çok değerli binalar inşa edildi. Kent, yeni barajlar, su kemerleri ve çeşmeler, teolojik okullar (medrese), kervansaraylar, Türk hamamları, botanik bahçeleri ve köprüler dahil daha iyi bir planla restore edildi. Gözlem Galata Kulesi tarafından yapıldığı Haliç limanı, en yoğun limanlardan biri haline geldi. Bu dönemde yaptırılan önemli anıt ve camilerin bazıları: Süleymaniye Camii ve ekleri, Şehzadebaşı Camii ve tesisleri,
Hurrem Sultan (Roxelane)

Pargalı İbrahim Paşa

Frenk İbrahim Paşa (Batıcı) olarak da bilinen Pargalı İbrahim Paşa ("Parga İbrahim Paşa" c. 1495 - 15 Mart 1536), daha sonra Maktul İbrahim Paşa olarak değiştirilen Makbul İbrahim Paşa ("İcra Edilenler") Topkapı Sarayı'nda infazı ettikten sonra, Kanuni Sultan Süleyman tarafından atanan Osmanlı İmparatorluğunun ilk Sadrazamı oldu.

İçeriği paylaş

Son yorumlar

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?: