Osmanlı'nin mihenk taşı hürrem sultan.. Kim hürrem sultan aleyhinde konuşursa ya tarihinden ve milletinden habersiz ya da osmanlı-islam düşmanı

Tahsin Paşa

Hasan Tahsin Paşa (d. 1859, İstanbul - ö. 1930, İstanbul) Osmanlı bürokratı. II. Abdülhamid devrinde 1894-1908 yılları arasında Mâbeyn-i Hümâyun Başkâtibi olarak görev yaptı.

Osmanlı devlet adamı Damad Mahmud Celaleddin Paşa kimdir?

Kaptan-ı Derya Gürcü Halil Rifat Paşa'nın oğlu, padişah Abdülmecit'in damadı ve Prens Sabahattin'in babası Mahmud Paşa nasıl öldü? Payitaht Abdülhamid dizisinde hayatı işlenen Damad Mahmud Paşa ile ilgili bilgiler yeniakit.com.tr'de.

MAHMUD PAŞA KİMDİR?
1853 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Osmanlı Devleti'nde dört defa kaptan-ı deryâlık yapmış Damat Gürcü Halil Rifat Paşa, annesi onun ikinci eşi olan İsmet Hanım idi. Babasını, küçük yaşta kaybetti. Özel öğrenim görerek yetiştikten sonra çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Paris konsolosluğunda iki yıl görev yaparak Fransızcasını geliştirdi.

Damad Mahmud Celaleddin Paşa

Damad Mahmud Celaleddin Paşa, Mahmut Celaleddin Âsaf, (d. İstanbul 1853 - ö. Brüksel 17 Aralık 1903), Osmanlı devlet adamı, şair, yazar.
Kaptan-ı Derya Gürcü Halil Rifat Paşa'nın oğlu, padişah Abdülmecit'in damadı ve Prens Sabahattin'in babasıdır.

Hayatı
1853 yılında İstanbul'da doğdu. Babası, Osmanlı Devleti'nde dört defa kaptan-ı deryâlık yapmış Damat Gürcü Halil Rifat Paşa, annesi onun ikinci eşi olan İsmet Hanım[2] idi. Babasını, küçük yaşta kaybetti. Özel öğrenim görerek yetiştikten sonra çeşitli devlet memurluklarında bulundu. Paris konsolosluğunda iki yıl görev yaparak Fransızcasını geliştirdi.

2.Abdülhamid Hân'ın Hanımları Ve Çocukları

İlk izdivacını Nâzikeda hanımefendi ile yapan Sultan Ha¬mid kendisinden 8 yaş küçük bu hanımla evlendiğinde 2. veliahd idi. 1850 doğumlu Nâzikeda hanım, esmer, siyah saçlı siyah gözlü uzunca boylu bir hanım olup, ulviye sultan hanımı dünyaya getirdi. Bu târihin 1868 senesi olduğu görülüyor. 1895 senesinde Yıldız sarayında vefatı bulan Nâzike da hanımefendi Yenicami'de 5. Murad Türbesine defnolunmuştur. Fevkalade güzel pi-yano çaldığı kaydını koymadan edemi¬yoruz.

Sultan II. Abdülhamit Han

Sultan II. Abdülhamit Han’ın ölüm hastalığı 5 Şubat 1918 Salı günü soğuk algınlığı ile başlamış ve üç gün sonra şiddetli bir mide ağrısıyla nefes darlığı baş göstermiştir. Eski padişaha ilk bakan doktorlar Beylerbeyi Hastahanesi’nden Nikolaki Paraskevidis, Veliaht Vahidüddin Efendi’nin özel doktoru Alkivyedis ve kendi doktoru Atıf Hüseyin Bey’dir. Hastaya ilk müdahaleyi yapan bu doktorlar önce kendisinden kan almışlardır. O sırada nabzın, yüz kırk beş; teneffüsün de altmış beşten fazla olduğu görülmüştür.

Sultan Abdülhamid Hân niçin tahttan indirildi?

Necip Fazil Bey rahmetlinin ifadesiyle: “Mesrutiyet, bir takim fikirsiz Makedonya kabadayilarinin ruhuna gem takmis ve kör hamlelerini istismara yol bulmus teskilâtli Yahudilik, Masonluk ve Dönmeligin eseridir!..” Ittihatçi çete bu sekilde Ikinci Mesrutiyet hareketini basarmis fakat zamanin pâdisahi Ikinci Abdülhamid Hân’i devirememisti!.. Hem Sultan Hamid, hem o dönemin devlet adamlari iktidarda idi!.. Halbuki gaye, ne Kanun-u Esasî’nin (Anayasa) tekrar yürürlüge girmesi, ne Mesrutiyet’in ilâni, ne de Meclis-i Meb’ûsân’in açilmasiydi... Bunlar birer vasita idi ve bu vasitalardan istifade ile Sultan Hamid devrilecek, Pâdisahin Islâm âlemindeki hilâfet politikasi yok edilecek, Devlet-i Aliyye yagma edilecekti...

II. Abdülhamid

II. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد ثانی `Abdü’l-Hamīd-i sânî- d. 21 Eylül [1] 1842 – ö. 10 Şubat 1918), Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid, Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslamcı politikalar izlemiş, ülke içinde mutlakiyeti (monarşiyi) güçlendirmiştir.
Gençliği
Sultan Abdülmecid'in oğludur. Henüz 10 yaşındayken annesi Tirimüjgan Sultan ölünce, bakımını Abdülmecid'in diğer çocuksuz eşi Piristû Kadın Efendi üstlendi. Piristû Kadın Efendi, Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. Babasının ölümünden sonra yerine geçen amcası Abdülaziz diğer şehzadelerle birlikte Abdülhamid'in eğitimiyle de yakından ilgilendi. 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisine Abdülhamid'i de beraberinde götürdü.
Siyasi olaylar

Payitaht Ne Demek? Payitaht Abdülhamit Gerçekte Kimdir

Payitaht ne demek? Payitaht gerçekte ne demek? TRT 1 ekranlarında başlayan Payitaht Abdülhamit rolü gerçekte kimi canlandırıyor. Payitaht Abdülhamit rolünde anlatılan kişi gerçekte kim. İşe ilk bölümde yaşananlar.

Payitaht ne demek? Payitaht gerçekte ne demek? TRT 1 ekranlarında başlayan Payitaht Abdülhamit rolü gerçekte kimi canlandırıyor. Payitaht Abdülhamit rolünde anlatılan kişi gerçekte kim. İşe ilk bölümde yaşananlar.
TRT 1 ekranlarında başlayan dizi sonrası Payitaht kelimesinin anlamı merak edildi. Payitaht, ülkenin başkenti olarak bilinen arapça bir kelimedir. Osmanlı döneminde İstanbul için Payitaht denildiğini biliyoruz. Payitaht İstanbul denildiğinde Başkent İstanbul anlamı söylenmiştir. Taht,yönetici,padişah gibi anlamları da mvcuttur.

Payitaht: Abdülhamid

Payitaht "Abdülhamid", yönetmenliğini Serdar Akar'ın, senaristliğini Uğur Uzunok ve Osman Bodur'un yaptığı tarihi-kurgu türünde dizidir. TRT 1'de yayınlanan dizi, 34. Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in saltanatının son 13 yılında (1896-1909) geçmektedir.[1]

Konu

623 yıllık saltanatın temelini atan adam : Ertuğrul Gazi

1299 yılında, Bilecik Söğüt'te Oğuzların Kayı boyuna mensup Osman Bey'in kurduğu beylik, zaman içinde yaptığı fetihlerle gittikçe büyüyerek 3 kıtaya hükm eden bir imparatorluk haline dönüştü.
Osmanlı'nın kökleri şüphesiz 1299'dan önceye dayanıyor. Osmanlı'nın kuruluşunda, Kurucu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin rolü bugün birçok tarihçi tarafından kabul ediliyor.
Peki Osmanlı'nın kuruluşunun ardındaki isim olan ama bugüne kadar ismi pek gün yüzüne çıkmayan, hep ikinci hatta üçüncü planda kalan Ertuğrul Gazi ya da diğer adı ile Ertuğrul Bey Kimdir? Kökleri kime dayanır? Bu soruların cevabını hiç merak ettiniz mi?

Ertuğrul Gazi kimdir? Ertuğrul Gazi nasıl vefat etti?

Çarşamba akşamı ekrana gelen Diriliş Ertuğrul ekrana gelen son bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Ekrana gelen son bölümde Ertuğrul Gazi'nin öleceği iddiası herkesi korkuttu. Peki Tarih'te Ertuğrul Gazi nasıl öldü? İşte Ertuğrul Gazi hakkında merak edilenler...

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazinin babası. Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahın oğludur. Cengiz'in İslam memleketini talan ettiği sırada babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere kabîlesiyle beraber ülkesini terk etmiş, Amu Derya'yı geçip, Oğuzların yoğun olduğu Ard havzasına gelmişti. 1220'lerde

Uzman Tarihçiler Diriliş’i Yorumladı

Yapımını Mehmet Bozdağ’ın, yönet¬menliğini Metin Günay’ın üstlendiği “Diriliş: Ertuğrul” dizisi geçti¬ğimiz ay TRT 1 ekranlarında gösterilmeye başladı. Derin tarih Dergisi, Ertuğrul Bey ile alplerinin Tapınak Şö¬valyeleri ve Moğollara karşı mücadelelerini ve Osmanlı Beyliği’ni kurma sürecini konu alan Diriliş’in tarihî gerçekler¬le ne kadar örtüştüğünü uz¬manlar yorumlattı.
Selçuklu eksik ve yanlış tanıtılıyor
Doç. Dr. Muharrem Kesik
(İÜ Tarih Bölümü)

Diriliş Ertuğrul Dizisinin Tarihsel Gerçekliği

Diriliş Ertuğrul dizisinin tarihsel gerçekliği yeterlimi? Dizide yaşanan vakalara tarih bilimi ile bakarsak hangi sonuçlara varırız?
Diriliş Ertuğrul dizisi, uzun yıllardır televizyonlarda gördüğümüz en başarılı tarih temalı yapıt olma özelliğini taşıyor. Muhteşem Yüzyıl felaketinden sonra izleyenleri tarihin gerçeklikleri ve muazzam atmosferini yaşatmayı başaran Diriliş Ertuğrul dizisi, hem tarih meraklıları tarafından hem de tarihçiler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki bu dizide canlandırılan karakterler ve senaryoda söz konusu edilen vakalar tarihsel gerçeklerle ne denli örtüşüyor ve tarihsel serüvene sadık kalındığı taktirde ilerleyen bölümlerde karşımıza neler çıkacak; İşte bu soruların yanıtlarını bulabilmemiz için tarih bilimi bize pek çok ipucu sunuyor.

Diriliş: Ertuğrul

Bir Milletin Uyanışı. Destansı Bir Aşk Hikayesi.
Format Televizyon dizisi

Tür Aksiyon
Tarih

Proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ

Senarist Mehmet Bozdağ
Atilla Engin

Yönetmen Metin Günay

Başrol Engin Altan Düzyatan
Kaan Taşaner
Hülya Darcan
Kürşat Alnıaçık
Cem Uçan
Uğur Güneş
Serdar Gökhan
Didem Balçın
Esra Bilgiç
Çağdaş Onur Öztürk

Tema müziği bestecisi Alpay Göktekin
Besteci Zeynep Alasya
Ülke Türkiye

Dili Türkçe

Sezon sayısı 3
Bölüm sayısı 80 (bölümleri listesi)

Yapım
Yapımcı Mehmet Bozdağ
Kemal Tekden

Mekân Riva[1]

Gösterim süresi 120 dk
Yapım şirketi Tekden Film

Yayın bilgileri
Kanal TRT1 (HD)

Resim formatı 576i (SDTV)
1080i (HDTV)

Ses formatı Stereo

Yayın tarihi 10 Aralık 2014 – günümüz
Durumu Devam ediyor

Kösem Sultan

Mahpeyker Kösem Sultan (Osmanlıca: كوسم سلطان; d. 1590 - ö. 2 Eylül 1651), Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en güçlü kadın figürlerinden biri. Padişah I. Ahmed'in nikahlı eşi, kadınlar saltanatındaki nüfuzlu hasekilerin sonuncusu, IV. Murad ve İbrahim'in annesiydi.

İçeriği paylaş

Son yorumlar

Anket

Muhteşem yüzyıl dizi neden sıkıcı hale geldi?: